هاست اقتصادی اروپا
با 30 روز ضمانت بازگشت وجه
 • Product 1

  EU-1

  • 100 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 10 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 0 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • - هزینه ماهیانه (تومان)
  • 55000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  55,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  EU-2

  • 250 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 20 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 1 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • - هزینه ماهیانه (تومان)
  • 85000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  85,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  EU-3

  • 500 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 40 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 2 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • 15000 هزینه ماهیانه (تومان)
  • 160000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  EU-4

  • 1000 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 60 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 3 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • 22000 هزینه ماهیانه (تومان)
  • 222000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  22,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  EU-5

  • 2000 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 80 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 4 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • 30000 هزینه ماهیانه (تومان)
  • 330000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  30,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  EU-6

  • 3000 فضای هاست (مگابایت) NVMe
  • 100 ترافیک ماهانه (گیگابایت)
  • 5 میزبانی دامنه اضافه Addon Domain
  • Full NVMe نوع ذخیره ساز
  • 40000 هزینه ماهیانه (تومان)
  • 440000 هزینه سالیانه (تومان)

  فقط
  40,000/ماهیانه
  سفارش دهید